INFORMATIECENTRUM

Bevestigingsmaterialen

Bevestigingsmaterialen zijn er in talloze vormen en zijn een onmisbare verbinding bij alles dat je bouwt. Wat het ideale bevestingsmateriaal is hangt natuurlijk af van het soort klus waaraan je werkt.

Zo hebben we bij De Rijk Sevenum voor elke klus een beugel of het nu een pp buisklem is of een RVS beugel met rubberen inlage voor elke situatie iets  passends.

We hebben natuurlijk niet alleen beugels maar ook andere bevestigingsmaterialen zoals:

 • Bouten en moeren
 • Draadstangen
 • Muurplaaten
 • Pluggen
 • schroeven
 • Stalen beugels
 • Zadels
 • Cv muurbeugels
 • Mupro

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

ZANDVANGPUTTEN & KOLKEN

Wilt u een infiltratiesysteem in uw tuin? Een zandvangput is een onmisbare schakel hierin. Een zandvangput wordt gebruikt om het water te ontdoen van gronddeeltjes, nadat het door de bladafscheider van de grote vuildelen is ontzien. Deze zandvangput zorgt ervoor dat de zwaardere gronddeeltjes bezinken en dat het water door een filter naar het riool, of infiltratiekrat doorstroomt.

Het installeren van een zandvangput

Om de zandvangput op de juiste manier te installeren, adviseren wij u om de bodem van het in te plaatsen gat iets dieper uit te graven. Vervolgens vult u dit gat met stopzand, waarna u het uitvlakt en verdicht. Daarna stelt u de zandvangput in, en verbind u deze met de inlaat en de uitlaat. Vervolgens dient u de open plekken rondom de zandvangput aan te vullen met zand, en in lagen van 30 cm te verdichten. 

Onderhouden van een zandvangput

Om een lange levensduur van de zandvangput te verzekeren, is goed onderhoud belangrijk. De volgende tips om de zandvangput te onderhouden:

 1. Reinig de zandvangput regelmatig
 2. Neem de PVC-deksel of gietijzeren deksel af van de zandvangput
 3. Staat er water bovenin de invoerstaat? Dan is het filter verstopt.
 4. Leeg de zandvangput totdat het water onder het inlaatniveau staat
 5. Trek de T-stuk uit de uitlaatmof met draaiende bewegingen.
 6. Spuit het filter schoon met de tuinslang. Niet met een hogedrukreiniger!
 7. Schep de zandvangput leeg
 8. Breng de T-stuk en deksel weer op hun plaats

Wij bij de Rijk Sevenum hebben verschillende soorten pvc zandvangputten. Voor elk infiltratie project een passende zandvanger.

Een straat- of trottoirkolk (in de volksmond vaak 'put' genoemd) is een voorziening om regenwater af te voeren. Een kolk is aangesloten op een regenwater- of vuilwaterriool of soms op een directe afvoerleiding naar oppervlaktewater. Veel kolken hebben een stankscherm om te voorkomen dat gassen vanuit het riool overlast of gevaar opleveren op de weg. Daarnaast hebben veel kolken een zandvang, een verdiept gedeelte waar zand en andere bezinkende delen (zoals bladeren en straatvuil) achterblijven, om te voorkomen dat het riool vervuild of zelfs verstopt raakt en daarmee de belangrijke functie van regenwaterafvoer in gevaar komt.

VARIANTEN

 • Een straatkolk, met een rooster aan de bovenkant, gelijk met het wegdek.
 • Een trottoirkolk, ingebouwd in het trottoir, met een rooster in de trottoirband
 • Een gecombineerde kolk met een rooster in het wegdek en in de trottoirband, meestal toegepast in hellende gebieden om grote hoeveelheden snel stromend water op te vangen

De roosters zijn doorgaans afneembaar, om toegang te kunnen krijgen tot het onderliggende riool. Trottoirkolken hebben voor dit doel een afneembaar deksel.

Wij hebben voor iedere kolk een passende deksel. Zo hebben we gietijzeren sleuf, waaier of dichte deksels maar ook deksels van polypropyleen, deze zijn een stuk lichter dan een deksel van gietijzer.

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

WATERMETERS

Een watermeter is een meetinstrument om de hoeveelheid water die wordt gebruikt in een pand te meten. De cijfers laten zien hoeveel kubieke meter water verbruikt is; vaak wordt dit gemeten in kubieke meters (m³). Eén m³ water = 1.000 liter water.

De meter wordt geplaatst tussen de aanvoerleiding van het waterleidingbedrijf en de leidingen in het pand. De meter is doorgaans in het pand zelf geplaatst, veelal in de meterkast. In sommige gevallen zit de meter in de kruipruimte of in een zogenaamde 'meterput'. Dit is een kleine ruimte buitenshuis die ongeveer een meter diep (vorstvrij) in de grond zit en met een deksel of luik wordt afgesloten. In Nederland zijn watermeters voorzien van een keerklep of terugstroombeveiliging die ervoor zorgt dat water niet terug kan stromen in het distributienet van het waterbedrijf.

Watermeters worden ook wel toegepast bij bronbemaling voor het meten van de hoeveelheid opgepompt water.

Een watermeter wordt gedefinieerd in Qn ofwel de nominale doorstroom en een kwaliteitsklasse voor nauwkeurigheid. Dit kan bijvoorbeeld 1,5 tot 1000m³ nominale doorstroom zijn en klasse A, B, C of D. Klasse A heeft het kleinste nauwkeurigheid bereik en D de grootste. Zo heeft elke watermeter een eigen profiel dat de doorstroomcapaciteit en de nauwkeurigheid weergeeft. Dit profiel heeft een zogenaamd aanloop- of transitiegebied waar de meetfout maximaal +/- 5% mag zijn. In het gebied tussen Qt en Qmax (de maximale doorstroom van de meter) mag de meetfout maximaal +/- 2% zijn.

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

TAPE

Bij De Ríjk Sevenum hebben we een breed scala aan tape.

Linnen gecoate tape, isolatie tape in verschillende maten en kleuren en bitumenband zijn voorbeelden van tape wat we op voorraad hebben.

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

KRANEN EN AFSLUITERS

Een afsluiter is een mechaniek om de doorstroming van een medium te regelen (gas, vaste stof, slurrie, of vloeistof), door het (deels) openen of sluiten van een of meer doorstroomopeningen.

De afsluiter kent vele toepassingen, zowel in de industrie als in huishoudens. Afsluiters kunnen voorzien zijn van een soldeer-, schroef- of flensverbinding. Ook een kraan is een afsluiter. Een afsluiter kan - als onderdeel van een machine of installatie - ook als appendage betiteld worden.

Er zijn veel verschillende soorten afsluiters wij hebben afsluiters voor alle toepassingen  hier onder een aantal voorbeelden van afsluiters.

Bij een klepafsluiter wordt met behulp van een schroefdraadspindel een klep op een in het kraanhuis aanwezige zitting gedrukt. Deze klep is doorgaans voorzien van een pakking. Al naargelang de stand van de zitting onderscheidt men: afsluiters met een recht geplaatste, en afsluiters met een schuin geplaatste zitting. Klepafsluiters veroorzaken veel weerstand. Dat is het gevolg van de richtingverandering die het stromende medium in deze afsluiters ondervindt. De stromingsrichting dient altijd zodanig te zijn dat de aanvoer onder de klep en de afvoer boven de klep plaatsvindt. Dit wordt aangegeven door een pijl die op het kraanhuis is aangebracht. Ook de veelvuldig toegepaste conventionele tapkraan en stopkraan zijn klepafsluiters.

Bij een schuifafsluiter wordt een schuif met behulp van een spindel in de baan van het stromende medium geschoven. Vaak is er geen pakkingmateriaal aanwezig. Om de aandrukkracht te vergroten zijn de schuif en de wand van de opening vaak enigszins wigvormig uitgevoerd. Dit type afsluiter past men doorgaans toe bij grotere leidingdiameters. Schuifafsluiters hebben een korte inbouwlengte en betrekkelijk weinig doorstroomweerstand, in geopende positie wordt de doorstroming nauwelijks beïnvloed. Bij het inbouwen hoeft er geen rekening te worden gehouden met de stromingsrichting. Ze zijn niet geschikt als regelafsluiter. Bij een gesloten schuifafsluiter staat er hydrostatische druk op de gehele schuif waardoor deze zwaar te openen is.

Bij een membraanafsluiter stroomt het medium door een spleetvormige opening tussen het metalen huis en een, meestal rubberen, flexibele plaat (membraan) waarvan de rand is ingeklemd en waarbij het midden kan doorbuigen. Door te draaien aan het handwiel wordt met behulp van een schroefdraadconstructie het membraan naar boven en beneden bewogen, waardoor de spleet in meer of mindere mate wordt dicht gedrukt. Een voordeel is dat de bewegende delen gescheiden zijn van het te transporteren medium.

Bij een kogelkraan draait een doorboorde kogel in een bolvormige kamer. Door de positie van de kogel ten opzichte van het huis te verdraaien is de doorstroom opening aan te passen. De kogel draait meestal in een kunststof voering. De kogelkraan wordt uitgevoerd met een doorlaat die gelijk is aan de nominale binnenmaat van de betreffende leiding, of met gereduceerde doorlaat (een kleinere boring in de kogel).

Bij een vlinderklep ten slotte draait een schijfvormig obstakel rond een as in, of nabij, het midden van het stroomkanaal. Om de afdichting tussen schijf en kamer te garanderen is meestal een (rubber) voering van de kamer aanwezig.

Een vlotter is het deel van een regelaar dat drijft op een vloeistof en langs mechanische weg de regelaar bedient. Zodra het peil van de vloeistof hoger (of lager) wordt dan een vooraf ingestelde waarde, zal de regelaar een signaal afgeven. Ook kan de vlotter mechanisch, door het sluiten van een vlotternaald, zorgen dat het vloeistofniveau op het gewenste niveau blijft.

Een terugslagventiel, terugstroombeveiliger, terugslagklep of keerklep, is een ventiel dat wordt gebruikt om watervloeistofgranulaatpoeder of gas in één richting door te laten. Meestal duwt het medium de klep bij het heen stromen open en sluit een veer of de zwaartekracht de klep. In andere gevallen duwt het medium bij het terugstromen de klep zelf dicht. Het onderscheid ligt in de uitvoering en de toepassing.

RIOOL
In rioolstelsels komen terugslagkleppen voor om te voorkomen dat vuil water in een regenwaterriool terecht kan komen maar stroming andersom wel mogelijk is. Een terugstroombeveiliger kan bij een riool overstort toegepast worden om te voorkomen dat slootwater het riool in kan stromen als het waterpeil te hoog oploopt.

Een rioolterugslagklep bestaat uit een plaat met bovenaan een scharnier en is vaak van polyetheen en/of roestvast staal gemaakt om aantasting door het relatief zure milieu te voorkomen. Sommige terugslagkleppen zijn onder een flauwe hoek gemonteerd om zeker te zijn dat de klep dichtvalt onder de zwaartekracht. Terugslagkleppen in een riool moeten regelmatig gecontroleerd worden omdat vuil tussen de klep en de aanslag kan komen waardoor de klep niet meer dicht kan slaan.

POMPEN
Een andere toepassing van een terugslagklep is die bij een waterpomp. De terugslagklep zorgt er voor dat het water in de zuigleiding niet kan terug lopen met als gevolg dat de waterpomp niet goed functioneert. Een waterpomp kan namelijk geen lucht verpompen. Een terugslagklep kan zowel in de leiding geplaats worden als onder aan de leiding in dit geval word de terugslagklep ook wel voetklep genoemd.

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

Snelkoppelingen

Snelkoppeling zijn er van verschillende merken maar hoe weet ik nu welke koppeling dat ik heb?

 In de agrarische sector wordt voor het koppelen van slangen gebruik gemaakt van verschillende koppelingssystemen. Een Storz koppeling of camlock koppeling is vrij herkenbaar. Het wordt een ander verhaal wanneer er sprake is van een Bauer, Perrot of Italiaanse koppeling. 

Deze koppelsystemen werken allemaal met koppelingen met haken en met vader- en moederdelen. Op het eerste gezicht lijken de koppelingen op elkaar. Ze zijn echter niet onderling uitwisselbaar.

Wat ook nog eens voor extra verwarring kan zorgen is het verschil in uitvoering van het vaderdeel en moederdeel van de verschillende soorten. “Het is een stalen koppeling met haken” geeft dus niet veel duidelijkheid. 

Het verkeerd bestellen van koppelingen levert onnodig tijdverlies en irritatie op. Er zijn een paar simpele tips waarmee snel kan worden bepaald of het een moeder- of vaderdeel is en of het een Bauer, Perrot of Italiaanse koppeling is.

Wat is het moederdeel?

De algemene opvatting is dat het moederdeel altijd is voorzien van haken. Dit is echter niet het geval. Bij Bauer is het moederdeel bijvoorbeeld niet voorzien van haken. De regel die wel altijd opgaat is dat het moederdeel is voorzien van een rubber ring.

Welke soort koppeling is het?

Nu we weten wat het moederdeel is moet het soort koppeling nog worden bepaald. Elke soort heeft een aantal specifieke punten waaraan hij is te herkennen.

Bij dit type koppeling is het moederdeel voorzien van haken die aan de koppeling vast zitten. Aan elke zijde zijn de haken recht en ze hebben een tussenruimte. Het vaderdeel is voorzien van een losse ring.

Perrot koppelingen zijn verzonken stalen snelkoppelingen met een rubberen dichting. Deze koppelingen worden vaak gebruikt bij ongevaarlijke vloeistoffentransport. Met één greep kan de koppeling worden geopend of gesloten en tegelijkertijd blijven de druk en zuigkracht gewaarborgd. Een Perrot koppeling van De Rijk Sevenum heeft een lange levensduur door het gebruik van hoogwaardig staal.

Bij het Perrot systeem bestaat het vaderdeel uit 1 deel. Het moederdeel is voorzien van haken. Deze haken zitten aan een stalen ring die aan koppeling vast zit. Aan elke zijde zijn de haken naar elkaar toe gebogen.

Het Bauer snelkoppelsysteem bestaat uit een vaderdeel (V-deel) met twee hendels, en een moederdeel (M-deel). Wanneer beide delen in elkaar geschoven worden en de hendels van het mannelijk deel gesloten worden, ontstaat er een lekvrije aansluiting.

De Bauer koppeling heeft het verschil ten opzichten van de Perrot koppeling een ring waar het klemmechanisme aanzit. Dit heeft als voordeel dat de ring zo kan worden gedraaid dat het altijd mogelijk is de koppelingen te koppelen. 
Deze slangkoppelingen zijn leverbaar van 2” tot en met 8”. Ook voor deze koppelingen zijn alle hulpstukken beschikbaar.

Het moederdeel van de Bauer koppeling is niet voorzien van haken. De kop lijkt veel op het Italiaanse systeem, maar heeft dus geen haken. Het Bauer vaderdeel is voorzien van een losse ring met haken. Aan elke zijde zijn deze haken recht, maar ze hebben een dwarsstuk waardoor ze aan elkaar zitten. 

Het Humet beregeningssysteem is eenvoudig en snel aan te leggen en te demonteren. Een ideale oplossing als tijdelijke beregening van planten en gewassen. Humet wordt met name gebruikt in de landbouw en kwekerij.
Het Humet beregeningssysteem is van aluminium gemaakt, hierdoor is het licht van gewicht. Het snelkoppelsysteem zorgt ervoor dat de buizen en hulpstukken snel en simpel te koppelen en ontkoppelen zijn.

Met de diverse hulpstukken kan een aansluiting gemaakt worden tussen de pomp en de snelkoppelbuizen. Elke buis heeft aan de uiteinden een M-deel en een V-deel. Tevens is er op de buis een 1" binnendraad aansluiting, hierop kan een sproeier, standpijp of andere aftakking aangesloten worden. Aan het eind van de laatste buis wordt een eindstop geplaatst.

Links: Humet M-deel
Rechts: Humet V-deel

Storz koppelingen

Storz koppelingen, ook wel brandweerkoppelingen, zijn symmetrische koppelingen met een bajonet dichting die door een opstaande kraag worden beschermd. Storz koppelingen zijn bedoeld om slangen of om vaste aansluitingen met elkaar te verbinden.

Met symmetrische koppelingen wordt bedoeld dat beide koppeldelen gelijk zijn (er is geen sprake van mannelijk of vrouwelijk deel) en dat de verbinding maar op 1 veilige manier tot stand wordt gebracht. Storz koppelingen worden voornamelijk toegepast bij de brandweer en zijn uitermate schikt voor transport van water.

Alle koppelingen zijn standaard voorzien van een NBR dichting, voor waterige en oliehoudende vloeistoffen. Dichtingen in andere kwaliteiten zijn ook leverbaar.

Storz koppelingen kunnen veelal met de hand worden gemonteerd. Het kan gebeuren dat de Storz koppeling klemt nadat hij op druk heeft gestaan. In dit geval kan er gebruik worden gemaakt van een Storz sleutel.

De Storz koppelingsgrootte wordt bepaald door de afstand tussen de 2 nokken, Nok Afstand (NA) genoemd.

De nokafstand, ook wel 'Lug Distance' of ' Knaggen-Abstand (KA)', kan worden gemeten door met een schuifmaat tussen de nokken van de koppeling te meten. Nokafstanden kunnen zijn: 31 mm, 44 mm, 51 mm, 66 mm, 81 mm, 89 mm, 105 mm, 115 mm, 133 mm, 148 mm, 160 mm, 188 mm, 220 mm.

Storz koppelingen zijn er in verschillende uitvoeringen. Niet alleen levert ERIKS losse koppelingen, maar kunnen wij ook compleet geassembleerde slangen leveren met o.a. een Storz koppeling. We zetten de meest voorkomende Storz koppelingen voor u op een rijtje:

 • Storz koppeling met binnendraad
 • Storz koppeling met buitendraad
 • Storz koppeling met slangpilaar
 • Stroz koppeling blind/afsluitkap
 • Storz koppeling verlopen

Camlock koppelingen

Camlocks zijn een van de populairste flexibele koppelingen in de industrie voor het snel koppelen en ontkoppelen van slangaansluitingen. Het Camlok systeem bestaat uit een moederdeel “coupler”  en een vaderdeel “adaptor”. Wanneer beide delen in elkaar geschoven worden en de hendels van het moederdeel gesloten worden, ontstaat er een lekvrije aansluiting. Dit unieke snel sluit mechanisme is o.a. bestand tegen trillingen, pulserende drukken en slepende bewegingen.

Waarvoor is een Camlock koppeling?
Voor het koppelen van transportslangen en waterslangen kunnen Kamlok koppelingen gebruikt. Camlock koppelingen zijn algemeen verkrijgbaar in verschillende maten en  materialen, waaronder roestvrij staal, aluminium, messing en Kuststof (polypropyleen). Omdat ze niet vervuild kunnen raken, zijn de Camlock-koppelingen populair in matig vuile omgevingen, zoals septic tankpomptrucks en chemische of tankwagens. Het systeem is in het bijzonder geschikt voor een situatie waarbij frequente slangenwisselingen vereist zijn. Als voorbeelden van industriële toepassing kunnen camlock koppelingen worden gebruikt in een systeem waar snel vulling van chemische vaten plaatsvindt, of door fabrieken die behoeften hebben aan kleurstof-, verf- en inkt materiaal overdrachten.

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

Slangen

Slangen zijn er in vele soorten en voor vele toepassingen maar hoe kies je de juiste slang?

De keuze voor een bepaalde slang is afhankelijk van verschillende zaken: de benodigde druk (bar), de stof die je via de slang wil vervoeren en de benodigde stevigheid van de slang. Het is belangrijk dat je de juiste slang gebruikt voor een bepaalde toepassing, want het gebruik van een verkeerde slang kan in sommige gevallen tot gevaarlijke situaties leiden. Wanneer je bijvoorbeeld een te hoge druk op een slang zet, kan deze barsten en flinke schade veroorzaken. Daarom helpen we je bij het kiezen van de juiste slang.

Soorten slangen

Een (pers)luchtslang gebruikt u als verbindingsstuk tussen een compressor en luchtgereedschap, bijvoorbeeld bij een luchtpistool of eb- en vloedkleppen. Er zijn verschillende soorten en maten  luchtslangen, ieder van deze slangen heeft zijn eigen specificaties.

Een voorbeeld van een persluchtslang die wij op voorraad hebben is de Filclair slang.

Toepassingen

 • Toevoer van perslucht voor machines en werktuigen
 • Vervoer van industrieel gas
 • Vervoer van lichte chemische producten

Eigenschappen

 • Soepele PVC slang in voedingskwaliteit
 • Verstevigd met duurzaam textieldraad
 • Werkdruk van 15 bar (WD) en barstdruk van 50 bar (BD) gemeten bij 23°C
 • Vervoer van voedingsstoffen of -vloeistoffen met uitzondering van oplossingen met een alcoholgehalte boven de 15GL
 • Vormvast in vacuum tot en met diameter 25
 • Temperatuurbereik: -15°C tot +60°C

Een zuigslang is een flexibele slang die speciaal gemaakt is om water of een andere vloeistof onder onderdruk aan te zuigen. De slang is verstevigd met een doorlopende stalen kabel om te voorkomen dat de slang plat trekt onder het vacuüm dat kan ontstaan.

Een zuigslang wordt onder andere gebruikt om vijvers of zwembaden te legen, water voor beregening of brandbestrijding uit open water of een ondergrondse bron te pompen of om riolen of tanks te legen of te reinigen.

Om te voorkomen dat vervuiling in de pomp komt wordt een zuigslang vaak voorzien van een zuigkorf. Dit is vaak een cilinder met gaten, maar kan ook een ouderwetse rieten mand of een stalen mand zijn.

 Een voorbeeld van een zuigslang die we op voorraad hebben is de Delta slang

 • Werkdruk variërend van 3 - 8 bar
 • -5 / +60 °C
 • PVC zuig- persslang voor industrie en landbouw
 • Geschikt voor irrigatie, zuigen en licht persen van (vuil) water,
  meststoffen, zuren, insecticiden, wasmiddelen etc.
 • Materiaal buitenwand PVC
 • Materiaal binnenwand PVC
 • Kleur buitenwand Transparant-Blauw
 • Kleur binnenwand Transparant-Blauw Met PVC witte spiraal
 • Norm ISO 1307

Verder hebben we ook plat oprolbare kunststof slangen voor bronvermaling, water en lichte chemicaliën.

De Canopus slang is hier een voorbeeld van.

 • Werkdruk variërend van 5 - 2 bar
 • Temperatuur -5 / +60 °C
 • Platoprolbare kunststof persslang geschikt voor o.a. water,
 • bronbemaling, lichte chemicaliën, etc.
 • Ook geschikt als beschermslang.
 • Materiaal buitenwand PVC
 • Materiaal binnenwand PVC
 • Materiaal inlage(n) Synthetisch textiel
 • Aantal inlage(n) 1
 • Kleur buitenwand Blauw
 • Kleur binnenwand Zwart
 • Norm ISO 1307

Net zoals de zeer slijtvaste brandweer-en industrieslang.

 • Werkdruk variërend van 20 - 12 bar
 • Temperatuur -30 / +100 °C
 • Platoprolbare rubber brand/persslang met polyurethaan coating
 • Robuuste en zeer slijtvaste.
  Opgebouwd uit hoogwaardig koude bestendig EPDM met
  polyurethaan buitenmantel bestand tegen hitte, olie en chemicaliën.
 • Materiaal buitenwand PU
 • Materiaal binnenwand EPDM
 • Materiaal inlage(n) Polyester
 • Aantal inlage(n) 2
 • Kleur buitenwand Rood
 • Kleur binnenwand Zwart
 • Norm MED 96/98/EC
 • DIN 14811 : 2008 Klasse 3 

Een tuinslang is een flexibele buis waarmee water wordt toegevoerd voor toepassing van allerlei karweitjes om het huis.

Behalve voor het water geven van planten en bomen wordt zij onder meer gebruikt bij het vullen van vijvers, zwembaden en aquaria. Ook bij schoonmaakwerkzaamheden van onder andere het tuinpad, tuinmeubelen en de auto komt zij veelvuldig van pas.

De meest gebruikte tuinslang heeft een diameter van 13 mm (½ inch) en is verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten en lengtes. Maar ook voor andere maten kun je bij ons terecht. Gewoonlijk is de slang vervaardigd van pvc; de wand van de slang is meestal voorzien van bewapening om de stevigheid en vormvastheid te verbeteren.

Enkele voor beelden van tuinslangen zijn:

Alfaflex

De Alfaflex waterslang is een stevige gele slang geschikt voor uiteenlopende waterklussen, bijvoorbeeld in de bouw, land- & tuinbouw en veeteelt. Denk aan gebruik bij beregening, water toevoer, pompen en hogedrukreinigers, alsmede schoonmaak werkzaamheden.

Deze sterke waterslang bestaat uit uit 5 lagen. De buitenkant van de Alfaflex waterslang is vervaardigd van soepel PVC. De tussenlaag bestaat uit 100% gerecycled PVC en de binnenkant van de slang is van polyester tricotweefsel. Deze tuinslang is van hoge kwaliteit. De slang is voorzien van speciale versterking om torsie onder druk weg te nemen!

Tricoflex

Tricoflex slang met polyester inlage wordt over het algemeen als tuinslang gebruikt.

Deze gele PVC-slang met polyester inlage is UV-bestendig, heeft eigenschappen die algengroei tegengaan en is vrij van natrium en barium. De slang is bestand tegen temperaturen tot 60 graden, heeft een maximale werkdruk van 10 bar, is verkrijgbaar in de maten 12,5 mm tot en met 50 mm en op rollen van 20, 25, 30, 50 en 100 meter.

Tricoflex is een van de toonaangevende pioniers in slangen.

Torsino

De Torsino slang met Non Torsion System (NTS) is een 4-laags non-toxic, UV-bestendige gele PVC tuinslang met een gepatenteerde gebreide inlage onder een hoek van 65 graden voor het beste Non-Torsion effect. De slang heeft een maximale werkdruk van 10 bar met een veiligheidsniveau van 3,0 tot barstdruk. De Torsino slang is verkrijgbaar in de maten 12,5 tot en met 30 mm.

Torsino biedt de beste prijs-kwaliteitsniveaus voor professionele tuinslangen. Vergelijkbaar met de Tricoflex, die u ook in ons assortiment kunt vinden.

Een drainageslang of pijp is een kunststofbuis met gaatjes. Over deze buis zit een mantel van stof gewikkeld die het vuil scheid van het grondwater zodat de buis niet met vuil verstopt komt te zitten. Drainage slangen kunnen op 2 manieren worden gebruikt.

De slang kan worden gebuikt als infiltratie mogelijkheid. Zo wordt het water wat bijvoorbeeld op het dak valt via de drainage slangen geïnfiltreerd in uw eigen tuin.

Mocht u nu een slecht doorlatende grond hebben kan de drainage slang ook worden gebuikt om het overtollige water wat op u perceel valt aftevoeren naar bijvoorbeeld een sloot, wadi of riool.

Een druppelslang is een flexibele slang waarmee u zeer snel en eenvoudig een druppelsysteem aanlegt. Een druppelslang heeft een gelijke verdeling van de druppelaars over de druppelslang. Er zijn verschillende soorten druppelslang zo is er bovengrondse druppelslang als ondergrondse druppelslang en zijn er verschillen in afgifte en druppel afstand.

Deze irrigatiemethode is zeer geschikt voor het bewateren van hagen, struiken en plantvakken waar het met sproeiers moeilijk beregenen is.
Doordat de druppelslang zeer flexibel is kunt u eenvoudig zelf een bevloeiingssysteem aanleggen.
In grote lijnen onderscheiden we 2 soorten druppelslangen. 

Druk gereguleerd

Deze professionele zwarte druppelslang wordt het meest gebruikt in kwekerijen en tuinen. Het wordt toegepast in de akkerbouw, fruitteelt, tuinen en parken.
Het water loopt onder druk vanuit de slang door een labyrint van gangetjes.
Door de natuurlijke weerstand in deze druppelaar laat deze, afhankelijk van het type, een bepaalde hoeveelheid water per uur door.
Indien de druk op de druppelslang verhoogt wordt gaat deze ook meer water afgeven. Deze druppelslang voldoet in 95% van de gevallen.

Druk gecompenseerd

Druk gecompenseerd betekent dat de druk géén invloed heeft op de waterafgifte. De druppelaars over de gehele slang geven exact evenveel water. In elke druppelaar is een klein membraan aanwezig welke exact de opgegeven hoeveelheid water aan de planten afgeeft.
Dus 2.3 liter afgifte per uur is ook echt 2,3 liter per uur, zelfs hoogteverschillen en variaties in pompdruk worden hierdoor opgevangen.

 

Bent u opzoek naar een slang met een toepassing die niet is vermeld. Neem dan gerust contact met ons op.

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

C-PVC

Het verschil tussen PVC-C en PVC-U is de toepasbaarheid van de materialen bij verschillende werktemperaturen. PVC-C is te gebruiken bij een temperatuur van 0° tot +90°C en PVC-U bij een temperatuur van 0° tot +60°. 

Bovendien kan PVC-C naast gelast, ook uitstekend gelijmd worden met speciale PVC-C lijm.

GOEDE MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN VAN PVC-C

PVC-C staat bekend om zijn goede mechanische eigenschappen bij een hogere temperatuur. De grote trekvastheid, stijfheid en slagvastigheid van het materiaal PVC-C leveren een groot voordeel op bij de transport met een hoge temperatuur. 

STABILITEIT EN BESTENDIGHEID VAN PVC-U

PVC-U staat garant voor de beste thermische stabiliteit en chemische bestendigheid bij het vervoer van media. Het materiaal PVC-U is veilig, efficiënt en betrouwbaar voor het gebruik in de scheepsbouw of offshore.

DE GESCHIKTHEID VAN DE 2 SOORTEN PVC

Omdat PVC-C beter te gebruiken is bij een hogere werktemperatuur is het materiaal geschikt voor het vervoeren van warm water. Daarentegen is PVC-U geschikt voor de stroom van basen, zwakke zuren en zouten, chloor, drinkwater en demiwater. Voor de stroom van koud, grijs en zwart water of voor een waterbehandeling en het aanleggen van een ballast water systeem zijn beide soorten PVC geschikt.

DE VOORDELEN VAN PVC-C EN PVC-U

Beide soorten PVC van George Fischer beschikken over een goede chemische bestendigheid en over een certificering voor het gebruik in de scheepsbouw en offshore. Toch zorgt het verschil in toepasbaarheid ook voor verschillende eigenschappen:

Voordelen van PVC-C

 • Toont bij een hogere temperatuur goede mechanische eigenschappen
 • Is brandwerend en vlam dovend

Voordelen van PVC-U

 • Een lage investering betreft gereedschap en apparatuur
 • Beschikt over een goede corrosiebestendigheid

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

DRAADAFDICHTING

Gasdraad is een verzamelnaam voor schroefdraadverbindingen die veelal worden toegepast bij leidingen en producten waar een medium door wordt getransporteerd of in wordt bewaard. Wereldwijd zijn er nogal wat verschillende soorten (normen) gasdraad. Een deel daarvan is recht (parallel) en een deel is conisch (taps). De rechte gasdraad is vaak een bout/moer verbinding. De conische gasdraad wordt meestal bij leidingen toegepast, zodat deze bij aandraaien afdicht, eventueel met toevoeging van afdichttape of -pasta. 

In de praktijk is het nog steeds niet mogelijk een schroefdraad volledig zelf afdichtend te vervaardigen. Er wordt dan ook een afdichtingsmiddel toegevoegd om een gas/vloeistof dichte verbinding te verkrijgen. Vroeger werd hiervoor vaak hennepvezel gebruikt. Tegenwoordig gebruikt men een teflon tape, koord of pasta. Bij rechte gasdraad kan een afdichting worden verkregen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een afdichtingsring.

Voorbeelden van draadafdichting

P.T.F.E TAPE ook wel teflontape genoemd.

Griffon Kolmat® Fibre Seal

 De unieke geïmpregneerde vezelversterkte band, voor het eenvoudig afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen, was reeds voorzien van toonaangevende (inter)nationale keuren en de relevante Europese normering. Om aan te kunnen tonen dat Kolmat® Fibre Seal ook geschikt is voor drinkwaterleidingen is het product volgens de KIWA richtlijn goedgekeurd.

LOCTITE 5331 kunststof fittingen is ontwikkeld voor het borgen en afdichten van schroefdraadverbindingen van kunststof en metaal voor warm en koud water, bijv. in leidingsystemen of drainagesystemen van kunststof in industrie en landbouw.

Vloeibaar schroefdraadafdichtingsmiddel voor algemeen gebruik voor het afdichten van  kunststofschroefdraad of kunststof-/metaalschroefdraad in verbindingen voor warm of koud water. Borgt de verbinding tegen het loskomen door trilling

Loctite 577 is ontwikkeld voor het borgen en afdichten van metalen buizen en fittingen maar ook van andere schroefdraadassemblages. Het product voorziet een directe, lagedrukafdichting voor metalen buizen en fittingen. Het zal niet kruipen, krimpen of versnipperen. Het heeft een uitstekende chemische en thermische weerstand. Er is minder migratie van het vloeibare product na toepassing.

Medium sterkte, universele schroefdraadafdichting voor het afdichten van metalen schroefdraden, geschikt voor alle metalen. Directe lagedrukafdichting, Uitstekende chemische weerstand, Borgt een verbinding tegen loslopen door bijvoorbeeld trilling, Eenvoudig aan te brengen, Hardt uit op actieve en inactieve metalen.

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

Drinkbakken en toebehoren

Wij van De Rijk Sevenum zijn Dealer van Suevia.

Suevia is een expert op het gebied van drinkwater en (solar-) drinksystemen in de veehouderij en zijn al jaren een begrip in de agrarische sector.

Onze missie: Kwalitatief goed drinkwater voor ieder dier in de veehouderij, zowel in de stal, als in de wei.

Dus bent u opzoek naar een compleet op solar aangedreven drinksysteem of alleen een drinkbak, neem dan gerust contact met ons op voor de mogelijkheden en een passende offerte.

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

Gereedschappen

We hebben ook klein assortiment aan handgereedschappen.

Dan moet je denken aan:

 • Handzagen
 • Gatenzagen
 • Kabelzagen
 • Kwasten
 • Kniptangen Rocut
 • Afbramers
 • Stanleymessen
 • Kitpistolen

 

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

GLIJMIDDELEN

Ga je leidingen, en hulpstukken gebruiken me een rubberen manchet. Dan is het verstandig om de rubbers goed in te smeren met een glijmiddel, dit zorgt voor een betere geleiding van de buizen in de hulstukken. Wij bij De Rijk Sevenum hebben verschillende glijmiddelen die je kunt gebruiken.

enkele voorbeelden

Glijmiddel Voor het monteren van buizen, moffen en fittingen met rubber manchet
(schuifmof) verbindingen in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor alle
diameters. Ook goed verwerkbaar op natte ondergronden. Geschikt voor PVC,
PVC-O, PE, PP, GVK, beton en gecoat gietijzer. Niet geschikt voor ABS. Zuurvrij, tixotroop en oplosbaar in water.

Glijmiddel voor leidingsystemen met rubbermanchet verbindingen.

Voor het monteren van buizen, moffen en fittingen met rubber manchet
(schuifmof) verbindingen in afvoersystemen. Geschikt voor alle diameters.
Geschikt voor PVC-U, ABS, PE, PP, GVK, beton en gecoat gietijzer. Na stelbaar, zuurvrij en tixotroop.

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

halffabrikaten

Acrylaat buis is uv-bestendig en geëxtrudeerd van uitvoering. Acrylaat buis kan verlijmd worden met andere acrylaat producten als plaat, staf en blok.

PVC volstaven komen voor in de kleuren wit, grijs, zwart en rood en zijn leverbaar in de diameters 6 t/m 300. De standaardlengte van deze vormvaste kunststof staf bedraagt 1000 of 2000 mm.

Geëxtrudeerd PVC (Polyvinylchloride), de standaard Hard PVC kwaliteit, is een stijve, vormvaste kunststof met een hoge chemische bestendigheid en een goede bewerkingsnauwkeurigheid. Vandaar dat PVC in vrijwel elke tak van industrie en voor de meest uiteenlopende toepassingen ingezet.

Volstaf is ook verkrijgbaar in de materialen PE, ABS, PMMA en PP 

PVC holstafbuizen zijn te verkrijgen in meerdere maten en lengtes. De standaard Hard PVC kwaliteit, is een stijve, vormvaste kunststof met een hoge chemische bestendigheid en een goede bewerkingsnauwkeurigheid. Vandaar dat PVC in vrijwel elke tak van industrie en voor de meest uiteenlopende toepassingen ingezet

Acrylaat:

De onovertroffen helderheid en de vormbaarheid zijn twee van de kenmerkende eigenschappen van PMMA of gewoonweg acrylaat. Helder PMMA laat zelfs enkele procenten meer licht door dan glas.

Kenmerken Acrylaat

 • Absoluut weerbestendig
 • Uitmuntende lichtdoorlaat
 • Licht van gewicht
 • Goed vormbaar en goed te verwerken
 • Zeer goede verouderingsbestendigheid
 • Levensmiddelen geschikt

Acrylaat bewerken

 • Boren
 • Zagen / frezen
 • Laseren
 • Beletteren
 • Warm buigen
 • Verlijmen
 • Digitaal bedrukken
 • Zeefdrukken

HDPE PLAAT

Polyethyleen is een kristallijne thermoplast en behoort tot de groep van de polyolefinen. De bekende zwarte uitvoering van HDPE buis is resistent tegen zonlicht (UV-straling) en andere weersinvloeden en kan derhalve permanent buitenshuis worden toegepast. HDPE neemt geen vocht op, is zelfs vochtafstotend en kan gebruikt worden bij temperaturen van -30°C tot +80°C.

Het materiaal heeft een apolair oppervlak en is derhalve niet te verlijmen. HDPE is dankzij de uitstekende prijs - kwaliteit verhouding één van de meest toegepaste kunststoffen in de industrie.

Kenmerken

 • Hoge chemische bestendigheid
 • Volledig levensmiddelen geschikt
 • Uitstekende elektrische isolatie
 • Vochtafstotend
 • Taai en slagvast

Bewerkingsmogelijkheid

 • Lassen
 • Verspanend bewerken
 • Waterstraal snijden
 • Laserstraal snijden
 • Warm buigen
 • Koud zetten 

PP PLAAT

Polypropyleen-PP is een materiaal met een hoge slagvastheid en een hoog temperatuurbereik. Bovendien is het materiaal licht van gewicht en heeft het een hoge chemische bestendigheid. Voeg daar de uitstekende mechanische eigenschappen aan toe en Polypropyleen-PP is een van de meest veelzijdige kunststoffen.

Dit maakt Polypropyleen-PP uiterst geschikt voor technische toepassingen en constructies maar ook voor de realisatie van reclametoepassingen en verpakkingen van verschillend formaat. Polypropyleen-PP wordt ook massaal gebruikt in de chemische industrie.Polypropyleen staat ook bekend onder de naam Polypropeen of afgekort als PP.  

Polypropyleen kenmerken

 • Uitstekend scharnierbaar
 • Licht van gewicht en geen vochtopname
 • Hoge chemische bestendigheid
 • Reuk en smaakvrij
 • Levensmiddelen geschikt (op aanvraag)
 • Goed bedrukbaar (mits corona behandeld)
 • Milieuvriendelijk
 • Slagvast, taai en sterk

Bewerkingsmogelijkheden

 • Lassen
 • Verspanend bewerken
 • Waterstraal snijden
 • Laserstraal snijden
 • Warm buigen

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

hoge druk pvc, pvc-u

PVC drukleiding worden gebruikt bij toepassingen waarbij vloeistof onder druk van punt A naar punt B moet worden verplaatst. Een leiding die voldoet aan de wettelijke eisen is dan noodzakelijk. Wanneer u systemen voor drinkwater aanlegt dient de PVC buis te beschikken over een KIWA keurmerk. Als u een leidingsysteem aanlegt voor andere toepassingen, bijvoorbeeld industriële leidingsystemen of een riool- persleidingsysteem, wordt er gewerkt met PVC buizen voorzien van het KOMO keurmerk.

Dus voor het aanleggen van een beregening is het van belang dat je als je voor pvc kiest ook oplet dat het hoge druk pvc is. Afvoerbuizen en hulpstukken zijn bedoeld voor druk loze toepassing.

Hoge druk pvc materialen zijn in een aantal uitvoeringen te krijgen. Wij bieden in het assortiment druk pvc aan van 7,5 bar tot 16 bar. Al onze druk pvc hulpstukken zijn uitgevoerd in de klasse 16 bar. Druk pvc wordt voornamelijk gebruikt/verwerkt in industrie, vijverbouw, zwembadbouw, tuinderij, doe-het-zelf etc. Druk pvc is in vergelijking met andere materialen als hdpe, of metaal een stuk goedkoper en makkelijk te verwerken. Druk pvc kunt u eenvoudig verlijmen met druk pvc lijm.

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

HWA

Wat is HWA? HWA is de afkorting voor hemelwaterafvoer.

Hemelwaterafvoer (HWA) zorgt voor het afvoeren van hemelwater (regen, sneeuw en hagel) van dak en dakgoot naar de riolering. De meest bekende vorm is de PVC regenpijp. Maar er zijn ook onder- en zijuitlopen. Bij een onder uitloop wordt het regenwater recht door de dakvloer naar beneden afgevoerd. Op een onder uitloop wordt vaak een bolrooster geplaatst zodat er geen bladeren in de hemelwaterafvoer komen. Bij een zijuitloop wordt het water horizontaal door een muur of wand afgevoerd.

Bij de Rijk Sevenum hebben we alles voor de afvoer van het hemelwater. Zo hebben we niet alleen regenbuizen van pvc en zink maar ook dakgoten, bladscheiders, regentonnen en regenton vul automaten.

Wil je de hemelwaterafvoer afkoppelen van de riolering kijk dan voor de mogelijkheden onder het kopje "Hemelwater".

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

KITTEN

Er zijn veel soorten kit. Hieronder wordt uitgelegd waarvoor elke kit gebruikt kan worden.

kitsoorten

Acrylkit is voor binnen- en buitenwerk geschikt. Je kunt over acrylkit heen schilderen. Je kunt deze kit ook met water verdunnen. Deze kit is ideaal voor het afdichten van kozijnen en muren en andere kieren, scheuren en naden. Het is niet geschikt om deze kit te gebruiken voor voegen die met veel water in aanraking komen.

Afdichtingskit is voor het afdichten van kieren en naden. Er zijn verschillende afdichtingskitten, bijvoorbeeld voor teakdekken en andere jacht/scheepsmaterialen, maar ook voor industriële toepassingen.

Bitumenkit is een afdichtingsmiddel voor noodreparaties. Het is zeer geschikt voor het repareren van naden en scheuren in goten en bitumineuze dakbedekking. Kan gebruikt worden op een natte ondergrond.

Montagekit wordt ook wel montagelijm genoemd. Dit is een universele kit die voor veel werkzaamheden gebruikt kan worden. Deze kit is bijvoorbeeld geschikt voor het verlijmen van diverse materialen of als opvulling voor scheuren en naden. Het is toepasbaar op hout, metaal, kunststof, steen en tegels.

Sanitairkit is een elastische siliconenkit en is schimmelwerend. Het is geschikt voor vochtige ruimtes, zoals de badkamer, toilet, bijkeuken en keuken. Deze kit is niet overschilderbaar.

Siliconenkit lijkt op sanitairkit, het is geschikt voor alle verbindingen die ook mogelijk zijn met sanitairkit,  echter dan voor drogere ruimtes. De kit is namelijk minder elastisch.

Speciale kit voor het kitten van voegen in metselwerk.

Kitten kan niet zonder een kitspuit of een kitpistool. Wanneer je een recht stuk wilt kitten, kun je ook een kitstrip gebruiken.

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

koper & messing

Koper, ook wel roodkoper genoemd, is een metaal dat al sinds eeuwen vele toepassingen kent, omdat het buigzaam is, duurzaam en een hoog geleidingsvermogen van warmte en elektriciteit heeft.

Vanwege die bijzondere eigenschappen wordt het veel gebruikt in de industrie. Dat geldt ook voor de legeringen van koper, m.n. brons (koper en tin) en messing (koper en zink).

Bovendien heeft koper een mooie glans en warme kleur. Om die reden werd het vroeger gebruikt voor spiegels en door de eeuwen heen voor kunstvoorwerpen, sieraden en in het interieur en de architectuur.

Enkele andere toepassingen zijn muntgeld, koperdraad, muziekinstrumenten.

Vanwege de zuiverende  werking zijn waterleidingen van koper en al sinds duizenden jaren wordt koper als medicijn gebruikt bij de behandeling van wonden en ziektes.

Kopererts wordt gedolven in mijnen, onder- of bovengronds. Afhankelijk van het soort erts wordt het op verschillende manieren verwerkt tot koper.

Wij hebben natuurlijk geen koperen kunstvoorwerpen maar wij hebben wel:

 • Koperbuizen in de maten 10, 12, 15, 22, 28 en 35
 • Knelfittingen
 • Soldeerfittingen
 • Afsluiters voor zo wel water als gas met keurmerk

Messing is een legering van koper en zink. Deze legering, een samensmelting van metalen, wordt al eeuwenlang gebruikt omdat het een hard materiaal met een goede bewerkbaarheid oplevert. Koper is namelijk van nature een zachtere metaalsoort. Door zink toe te voegen wordt het harder, zonder dat het bros wordt. Wanneer het materiaal verhit wordt blijft het soepel voor bewerking. Messing verhardt pas door belasting, bijvoorbeeld als het koud wordt geperst.

Je vindt het gebruik van messing onder meer ook terug bij industriële toepassingen, zoals koppelingsstukken voor de installatietechniek, denk hierbij aan knelkoppelingen van waterleidingen, bevestigingsstukken zoals moeren en bouten, (muur)platen, kranen, buizen.

Zoals hier boven al vermeld hebben we een groot assortiment aan messing.

Enkele voorbeelden

 • Knelfittingen
 • Draadfittingen
 • Afsluiters
 • Muurplaten
 • Bevestigings materialen

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

LIJM

Er zijn veel soorten PVC lijm op de markt het is daarom van belang dat je de juiste lijm kiest bij je klus. Zo zijn er lijmen die alleen bestemd zijn voor lichte toepassingen zoals het verlijmen riool doeleinden dus vaak druk loze leidingen. Ga je hoge druk pvc gebruiken voor bijvoorbeeld een tuinberegening dan moet je lijm hebben die bestand zijn tegen druk (bar). Wij bij De Rijk Sevenum hebben voor iedere toepassing de juiste lijm.

Voorbeelden van lijm

Na stelbare, vloeibare, THF-vrije hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in afvoersystemen. Met speciale borstel voor snelle en eenvoudige verwerking.

Een snelle, thixotrope harde PVC-lijm. De Uni-100 is geschikt voor het verlijmen van buizen en fittingen. Omdat de lijm spleet vullend werkt is deze ook toepasbaar voor  een ruimere passing. Daarnaast heeft de Uni-100 een speciale borstel voor snelle en eenvoudige verwerking. De uni 100 is toepasbaar tot 16 bar.

Zeer snelle, blauwe, tixotrope hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruimere passing (spleetvullend) in  druk- en afvoersystemen. Uitermate geschikt voor flexibele slangen en toepassingen onder vochtige omstandigheden zoals bij o.a. zwembaden en whirlpools. Met speciale borstel voor snelle en eenvoudige verwerking.

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

Lijm

Er zijn veel soorten PVC lijm op de markt het is daarom van belang dat je de juiste lijm kiest bij je klus. Zo zijn er lijmen die alleen bestemd zijn voor lichte toepassingen zoals het verlijmen riool doeleinden dus vaak druk loze leidingen.

Ga je hoge druk pvc gebruiken voor bijvoorbeeld een tuinberegening dan moet je lijm hebben die bestand zijn tegen druk (bar).

Wij bij De Rijk Sevenum hebben voor iedere toepassing de juiste lijm.

Enkele voorbeelden van lijm zijn:

PVC Afvoerlijm GR-95

Na stelbare, vloeibare, THF-vrije hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in afvoersystemen. Met speciale borstel voor snelle en eenvoudige verwerking.

UNI-100

Een snelle, thixotrope harde PVC-lijm. De Uni-100 is geschikt voor het verlijmen van buizen en fittingen. Omdat de lijm spleet vullend werkt is deze ook toepasbaar voor  een ruimere passing. Daarnaast heeft de Uni-100 een speciale borstel voor snelle en eenvoudige verwerking. De uni 100 is toepasbaar tot 16 bar.

WDF-05

Zeer snelle, blauwe, tixotrope hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruimere passing (spleetvullend) in  druk- en afvoersystemen. Uitermate geschikt voor flexibele slangen en toepassingen onder vochtige omstandigheden zoals bij o.a. zwembaden en whirlpools. Met speciale borstel voor snelle en eenvoudige verwerking.

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

LIJNAFWATERING

Lijnafwatering wordt ook wel een lijngoot, draingoot of afvoergoot genoemd. Met een lijnafwateringsgoot wordt regenwater of afvalwater opgevangen (Collect) en snel afgevoerd zodat hinderlijke waterplassen worden voorkomen. Lijnafwateringsgoten vangen het water snel en efficient op en leiden het verder de afwateringsketen in. Veiligheid en comfort voor mensen, gebouwen en verkeer wordt hiermee gewaarborgd. Wij hebben voor elke toepassing een lijnafwateringssysteem!

lijnafwateringssystemen aanleggen doe je door je terras of oprit iets schuin aan te leggen, met andere woorden ‘onder afschot’. Doe dit altijd naar de straat, een putje of een border toe, maar nooit richting de woning.

VOORBEELDEN van lijnafwatering

Het Aco Slimline Gootsysteem is de oplossing voor het afwateren van regenwater. Deze afwateringssystemen kunnen geleverd worden als losse onderdelen. Het Aco Slimline Gootsysteem is eenvoudig te installeren en zeer eenvoudig in het onderhoud. De systemen zijn bij uitstek geschikt rond je terras, zwembad of oprit. Om de Aco Slimline producten onderling te verbinden heb je altijd koppelstukken nodig. Deze zijn los verkrijgbaar. 

MEAGARD producten, gemaakt van hoogwaardig polymeerbeton, zijn ideaal voor thuis en in de tuin. MEAGARD drainagekanalen zijn extreem robuust, weerbestendig en bestand tegen vorst. Ze zijn verkrijgbaar met een brede selectie afdekroosters (sleufroosters, gaasroosters, nodulair ijzeren roosters en gegalvaniseerde of roestvrijstalen roosters). 

De StormDrainPlus afvoer goot is een innovatieve ontwikkeling op het gebied van lijnafwatering systemen en biedt een sterke en betrouwbare oplossing voor het verzamelen en afvoeren van overtollig regenwater.
De storm drain plus wordt toegepast rondom uw bedrijf, woning, tuin of terras waar het oppervlaktewater zich verzamelt,
Het afwaterings kanaal is beschikbaar in lengtes van 1 meter in de kleur zwart en is gemaakt van 100% gerecycled kunststof en is kleur vast.

Deze draingoot kan een gewicht dragen tot 5 ton ( 5000 kg ) en is op ieder gewenste maat inkort baar.
Het systeem is te combineren met verschillende accessoires, zoals bijvoorbeeld een uniek 4in1-stuk en de Inlineput met geïntegreerd  zandvanger en sifon / stankslot.

Bovendien is het snel en eenvoudig te installeren ( zonder speciaal gereedschap) en biedt het gemak en flexibiliteit ter plaatste.
Daarnaast heeft de Storm drain plus lijngoot een “hakvriendelijk” rooster met antislip laag die extra grip biedt, zodat de kans op uitglijden. 

SCHROBPUT

Wat is een schrobput.. Een schrobput is een put die men aanbrengt in een stenen of betonnen vloer. In deze put zit een emmer die vuil en zand e.d. opvangt en daarmee voorkómt dat er te veel vuil in de riolering terechtkomt. Dus heb je liever een enkel schrobput in plaats van een lijngoot dan hebben wij bij De Rijk Sevenum gegarandeerd een passende put voor je.

Zo hebben we schrobputten met kunststofdeksels maar ook deksels van gietijzer en rvs.

DOUCHE PUTJES

We verkopen ook douche putten van Van De Berg. Van de berg is een 60 jaar oud familie bedrijf wat sinds kort is overgenomen door de derde generatie. We hebben enkele exemplaren van deze mooie goten als voorbeeld liggen en een catalogus om in te zien. Vandaag besteld is morgen in huis.

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

MANOMETERS

Een manometer is een meetinstrument waarmee de druk van gas, lucht of vloeistof in een systeem gemeten kan worden. Het grootste deel manometers maakt gebruik van het buisveer principe en geven de druk aan via een naalduitslag op een wijzerplaat. Het meten van druk van lucht, vloeistof of gas met een manometer is enorm belangrijk om de kwaliteit van een proces te bewaken. Ook kan een lekkage of drukopbouw waargenomen worden.

Er zijn verschillende werkingsprincipes, waarvan het buisveerprincipe, ook wel Bourdon principe, de meest populaire is. De werking van een buisveer manometer is eigenlijk vrij eenvoudig. De meter bevat een metalen gekromd buisje. Wanneer er gas, lucht of vloeistof wordt gemeten dan wordt dit veerkrachtige buisje vervormd ingedrukt. Bij toenemende druk wordt het kromme buisje steeds rechter gebogene. De beweging van het buisje zorgt via een overbrenging voor een naalduitslag op de wijzerplaat.

Als je op zoek bent naar een manometer, dan heb je de keuze uit vele verschillende manometers. Wij snappen dat je misschien door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom hebben we alle factoren waar de keuze voor een manometer vanaf hangt op een rij gezet:

 • De maximale druk die de manometer moet kunnen meten. De hoeveelheid druk wordt uitgedrukt in bar. Bij het kopen van een manometer is het belangrijk om erop te letten dat de te meten druk niet hoger mag zijn dan ⅔ van de schaalverdeling van de manometer. Dit zorgt ervoor dat ook eventuele piekdruk door de manometer kan worden opgevangen.
 • Het soort vloeistof of druk dat je wilt meten. Welk soort vloeistof of gas je wilt gaan meten met de manometer is een belangrijke factor bij het kiezen van een manometer. Niet alle manometers zijn namelijk geschikt voor iedere gas of vloeistof. Dit heeft te maken met de agressiviteit van de stoffen. Als je agressieve stoffen wilt meten dan kan je het beste kiezen voor roestvaststaal.
 • Ook de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de te meten vloeistof is een belangrijke factor bij het kiezen van een manometer.

Als je proces onderhevig is aan drukstoten, schokken of trillingen wordt gekozen voor een met vloeistof gevulde manometer. In de manometer zit dan de vloeistof glycerine. De vloeistof zorgt ervoor dat de drukpulsen gedempt worden, zodat de naald niet heen en weer schiet en goed af te lezen is.

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

PE drukleidingen en fittingen

Polyethyleen is een kristallijne thermoplast en behoort tot de groep van de polyolefinen. De bekende zwarte uitvoering van HDPE buis is resistent tegen zonlicht (UV-straling) en andere weersinvloeden en kan derhalve permanent buitenshuis worden toegepast. PE neemt geen vocht op, is zelfs vochtafstotend en kan gebruikt worden bij temperaturen van -30°C tot +80°C.

Het materiaal heeft een apolair oppervlak en is derhalve niet te verlijmen.

Unieke kenmerken

 • Hoge chemische bestendigheid
 • Volledig levensmiddelen geschikt
 • Uitstekende elektrische isolatie
 • Vochtafstotend
 • Taai en slagvast

Bewerkings mogelijkheden

 • Lassen
 • Verspanend bewerken
 • Waterstraal snijden
 • Laserstraal snijden
 • Warm buigen

Lagedichtheidpolyetheen (LDPE) is een thermoplastische kunststof die gemaakt is van olie. Thermoplastisch houdt in dat de kunststof doormiddel van warmte tot smelten of vloeibare toestand kan worden gebracht. LDPE is de eerste soort polyetheen die in 1933 door Imperial Chemical Industries (ICI) werd geproduceerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van een hoge druk proces doormiddel van een vrije radicaal polymerisatie. Tot op de dag van vandaag wordt dit proces nog door Imperial Chemical Industries toegepast.

Eigenschappen van LDPE
Lagedichtheidpolyetheen is een taai en vrij zachte kunststof. Het materiaal is een goede isolator voor elektriciteit. Daarnaast is LDPE behoorlijk slagvast en waterafstotend. De kunststof kan constant temperaturen tot 80°C verdragen. Het verdragen van temperaturen tot 95 °C kan ook alleen dan voor korte tijd anders gaan de mechanische eigenschappen van deze kunststof achteruit. Het smeltpunt van LDPE is 120°C.

Bij kamertemperatuur reageert LDPE niet tenzij er sterk oxiderende stoffen op de kunststof inwerken. Over het algemeen is LDPE goed bestand tegen zuren en basen. Bepaalde oplosmiddelen kunnen er echter wel voor zorgen dat LDPE opgezwollen wordt.

Hogedichtheidpolyetheen is een kunststof die ook wel afgekort wordt met HDPE. Deze afkorting wordt ook wel in het Engels vertaal met High Density Polyetheen. Hogedichtheidpolyetheen is gemaakt van polyetheen dat uit aardolie wordt gewonnen. Polyetheen is de meest gebruikte kunststof of plastic en wordt ook wel  polyethyleen genoemd. Ongeveer vijfentwintig procent van het gefabriceerde polyetheen valt onder het HDPE-type.

De overige vijfenzeventig procent valt onder  lagedichtheidpolyetheen oftewel het LDPE-type. Dit is de zachte variant van polyetheen. Van HDPE worden over het algemeen harde kunststofproducten gemaakt zoals stevige vijvers voor bijvoorbeeld koikarpers. Daarnaast wordt HDPE ook gebruikt als grondstof voor de fabricage van flexibele kunststof producten zoals plastic tassen en vuilniszakken. HDPE is één van de meest duurzame kunststoffen. HDPE wordt voor verschillende producten gebruikt vanwege de lage kostprijs en de geringe belasting voor het milieu. Er worden ook leidingen, fittingen en appendages gemaakt van HDPE.

Voor de duidelijkheid:

 • HDPE heeft een hoge dichtheid maar wordt onder een lage druk gefabriceerd. De polymeren zijn kristallijn door de lage druk.
 • LDPE heeft een lage dichtheid en wordt onder een hoge druk gefabriceerd. De polymeren hebben een hoge vertakkingsgraad door de hoge druk.

LDPE kan worden  gebruikt tot een temperatuur van 70 graden Celsius worden belast en HDPE kan belast worden tot een temperatuur van 90 graden Celsius. HDPE kan worden gebruikt in temperaturen van –30°C tot +80°C.

Hogedichtheidpolyetheen is een kunststof die ook wel afgekort wordt met HDPE. Deze afkorting wordt ook wel in het Engels vertaal met High Density Polyetheen. Hogedichtheidpolyetheen is gemaakt van polyetheen dat uit aardolie wordt gewonnen. Polyetheen is de meest gebruikte kunststof of plastic en wordt ook wel  polyethyleen genoemd. Ongeveer vijfentwintig procent van het gefabriceerde polyetheen valt onder het HDPE-type.

De overige vijfenzeventig procent valt onder  lagedichtheidpolyetheen oftewel het LDPE-type. Dit is de zachte variant van polyetheen. Van HDPE worden over het algemeen harde kunststofproducten gemaakt zoals stevige vijvers voor bijvoorbeeld koikarpers. Daarnaast wordt HDPE ook gebruikt als grondstof voor de fabricage van flexibele kunststof producten zoals plastic tassen en vuilniszakken. HDPE is één van de meest duurzame kunststoffen. HDPE wordt voor verschillende producten gebruikt vanwege de lage kostprijs en de geringe belasting voor het milieu. Er worden ook leidingen, fittingen en appendages gemaakt van HDPE.

Voor de duidelijkheid:

 • HDPE heeft een hoge dichtheid maar wordt onder een lage druk gefabriceerd. De polymeren zijn kristallijn door de lage druk.
 • LDPE heeft een lage dichtheid en wordt onder een hoge druk gefabriceerd. De polymeren hebben een hoge vertakkingsgraad door de hoge druk.

LDPE kan worden  gebruikt tot een temperatuur van 70 graden Celsius worden belast en HDPE kan belast worden tot een temperatuur van 90 graden Celsius. HDPE kan worden gebruikt in temperaturen van –30°C tot +80°C.

ZPE is de afkorting voor Zachte PolyEtheen. ZPE is een van de meest duurzame kunststoffen die er gemaakt wordt, vanwege haar lange levensduur en met geringe belasting voor het milieu. Bovendien kan ZPE helemaal gerecycled worden.

Het Zachte in de naam ZPE zorgt voor:

 • Grote flexibiliteit
 • makkelijk te verwerken, zelfs bij installatiewerk met veel bochten.

PE KLEMKOPPELINGEN

Polyethyleen leidingen koppelen of aansluiten dient met de juiste koppeling te gebeuren.  De maatvoering van de koppeling staat voor de buitenmaat diameter van de aan te sluiten leiding.

Bij de Rijk hebben we verschillende merken Pe klemkoppelingen. Zo hebben we koppelingen van ASTORE, VDL, PLASSON en GF

PE STOMPLASFITTINGEN

Pe stomlas of spiegellas

Twee verschillende benamingen die hetzelfde betekenen. Deze lastechniek, het spiegellassen of stomplassen kan worden toegepast bij o.a. HDPE (polyetheen), PP (polypropeen), PVDF (Polyvinyldieenfluoride) en diverse variaties op deze soorten kunststoffen. De benaming stuiklassen wordt ook wel gebruikt.

Spiegellassen is een zeer betrouwbare, veilige en gunstige verbindingstechniek voor een groot diameter bereik.

Het las oppervlak van de kunststof buizen en fittingen wordt verwarmd met een verwarmingselement dat een lasspiegel wordt genoemd. De temperatuur van de lasspiegel is bij dikwandige HDPE buizen 210 gr.C. , bij het lassen van polypropeen is de temperatuur 220 gr. C. Na de opwarm druk (op rillen van de las) wordt het las oppervlak gedurende een vaste tijd per mm/2 buis oppervlak door verwarmd tot de juiste las temperatuur is bereikt. De machine wordt open gestuurd en de las spiegel wordt er tussen uit gehaald, daarna wordt de machine weer gesloten en zo worden de delen verbonden door middel van de mechanische druk en zonder gebruikmaking van aanvullende materialen.

Wij hebben stomplasfittingen in veel maten en uitvoeringen op voorraad.

PE ELECTROLASFITTINGEN

Bij pe-elektromoflassen wordt een permanent in de fitting aangebrachte weerstandsdraad verwarmd door middel van stroom met een lage spanning. Het materiaal ( PE-HD/ PP/ PVDF) rondom de lasdraad gaat smelten en zet uit als gevolg van de warmte. Hierdoor wordt de ruimte tussen de buis en de fitting opgevuld, wat leidt tot warmteoverdracht naar de buis, die ook wordt verwarmd en in de laszone zal smelten. Ook het leidingmateriaal zet uit. Door de toenemende uitzetting van het materiaal tussen de buis en de fitting, die wordt ingeperkt door de koude zones buiten de laszone, wordt de lasdruk tussen de buis en de fitting opgevoerd en ontstaat er een homogene lasverbinding. Elektrolassen of elektromoflassen is een zeer degelijke manier van lassen.

Net zoals de stomplasfittingen hebben we een breed scala aan electrolasfittingen op voorraad.

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

PERSLUCHT

Wat is perslucht?
Perslucht is de omgevingslucht die door middel van een compressor tot bepaalde druk is samen geperst. Door die perslucht is het mogelijk om een pneumatisch actuator te bedienen. Dit zijn instrumenten die een beweging of kracht kunnen maken door middel van perslucht. 

Wij verkoper geen perslucht gereedschappen maar we hebben wel de materialen om een perslucht leiding te maken. We hebben niet alleen leidingen maar ook het aansluit materiaal zoals insteekkoppelingen, snelkoppelingen en kranen.

Er zijn verschillende materialen voor een persluchtleiding te maken.

Je kunt een persluchtleiding maken met perslucht slang of met stalen buis maar ook met kunststof buizen. Maar let op niet iedere kunststofbuis is geschikt als perslucht leiding.

Kunststof persluchtbuis gemaakt van hoogwaardige polymeer legering waardoor een zeer sterke maar lichte luchtbuis is vervaardigd. Persluchtbuis dient verlijmd te worden met speciale lijm en bijbehorende reiniger.

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

POMPEN

Pompen zijn er voor veel toepassingen. Ben je bijvoorbeeld opzoek naar een pomp voor je beregening of zoek je toch een dompelpomp voor in een pomp put? Ook voor zwembadpompen kun je bij ons terecht.

EEN AANTAL VOOREELDEN

Een bronpomp is een krachtige waterpomp die in het water geplaatst wordt. Bronpompen worden toegepast als het waterpeil zo diep is dat een centrifugaalpomp of een dompelpomp het water niet meer kan opvoeren. Dit geldt voor een diepte vanaf 8 meter. De bronpomp zuigt het water aan en stuurt het naar de persuitgang. Een bronpomp heeft geen aanzuigproblemen, zelfs niet bij een laag waterpeil, en veroorzaakt bovendien geen geluidsoverlast. Omdat de pomp vaak diep in de grond zit, staan ze niet in het zicht en nemen ze extra ruimte in. Bronpompen worden vaak gebruikt voor het omhoog pompen van grondwater, maar ze kunnen ook gebruikt worden voor omhoog pompen van water uit waterputten, waterbassins en watertanks.

Door het gebruik van een bronpomp met besturing reageert de pomp automatisch op de waterbehoefte.

Centrifugaalpompen verpompen de vloeistof door middel van centrifugaal krachten. De eenvoudigste centrifugaalpomp bestaat uit een waaier die in een pomphuis kan ronddraaien. Op het pomphuis zijn de zuigleiding en de persleiding aangesloten. Een standaard centrifugaalpomp is niet in staat lucht te verpompen en is daarom niet-zelf aanzuigend.

Bij Centrifugaalpompen moet de pomp geheel met vloeistof zijn gevuld voordat hij kan worden gestart. Centrifugaalpompen zijn geschikt voor watertoevoer in installaties in woningen en Geschikt voor landbouwtoepassingen en tuinen

Een hydrofoor, hydrofoorgroep of drukverhogingsinstallatie is een installatie waarmee binnen een gebouw (of een gebied) de waterleiding op druk gehouden wordt. De installatie bestaat uit een expansievat, een pomp en een terugslagklep.

Het expansievat, dat onder de gewenste druk staat, is (gedeeltelijk) gevuld met lucht, tegenwoordig vaak gescheiden van het water door een membraan. De pomp pompt het aangevoerde water naar het expansievat tot een bepaalde druk is bereikt. Als er in het hierop aangesloten lokale waterleidingnet water verbruikt wordt, daalt de druk in het vat. Als een bepaalde minimumdruk wordt bereikt, slaat de pomp weer aan. Zo staat het water altijd onder een bepaalde minimumdruk. De terugslagklep zorgt voor een scheiding tussen de aanvoer en de afvoer: anders zou de druk verloren kunnen gaan via de aanvoerleiding, waardoor de pomp aan en uit gaat terwijl er geen verbruik is. 

Zelf aanzuigende centrifugaalpompen hebben een uitstekende aanzuigcapaciteit hierdoor kunnen ze meegevoerde lucht of andere gassen uit de zuigleiding afvoeren. Dit in tegenstelling tot niet -zelf aanzuigende centrifugaalpompen.  Bij een zelf aanzuigende centrifugaalpomp moet de pomp geheel of gedeeltelijk met vloeistof zijn gevuld voordat hij kan worden gestart. Zelf aanzuigende centrifugaalpompen zijn bijzonder geschikt voor watertoevoer in installaties in woningen en Geschikt voor kleine landbouwtoepassingen en tuinen, en in het algemeen, daar waar een zelf aanzuigende functie noodzakelijk is.

Een zwembadpomp is het kloppende hart van je zwembad. De pomp zorgt voor de circulatie van het water en is dus de bron voor de filtratie, waterbehandeling en verwarming voor je zwembad.

Een dompelpomp is een waterpomp die in het water geplaatst moet worden.

Deze pompen worden meestal gebruikt om water weg te pompen uit bijvoorbeeld een vijver, zwembad of een ondergelegen kelder. Dit kan voorkomen omdat er bijvoorbeeld grondwater omhoogkomt in kelders of souterrains.

Vandaar ook de naam dompelpomp: de pomp dompel je onder water. 

In ons assortiment dompelpompen kun je kiezen uit verschillende modellen, met als belangrijkste onderscheid de doorlaatbaarheid van de vuildeeltjes.

Er zijn een aantal verschillende dompelpompen die te onderscheiden zijn door het soort water dat weggepompt moet worden. Zo zijn er:

 • Schoonwaterdompelpompen om regenwater weg te pompen.
 • Vuilwaterdompelpompen om water met zand, grond of residu weg te pompen.

Dompelpompen die bestand zijn tegen vaste delen kunnen nog grover materiaal aan. De waaier aan de onderkant van de pomp slaat vaste delen kapot om deze vervolgens weg te verpompen.

Een dompelpomp kan met of zonder vlotter zijn uitgerust. Mét vlotter is handig als de pomp automatisch in- of uit moet schakelen. Als er een ruimte echt leeg gepompt moet worden, dan moet dit manueel gebeuren. De pomp moet op tijd worden uitgeschakeld om droogloop te voorkomen. Sommige pompen zijn uitgerust met zowel een manuele stand als een automatische stand (vlotter).

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

REINIGERS

Reinigers zijn er voor het reinigen en ontvetten van verlijmde delen. Ook hier is het van belang dat je de juiste Reiniger kiest voor je klus. Weet met welk materiaal je werkt en kies de juiste reiniger. Weet je niet goed welke reiniger je moet gebruiken. Wij bij De Rijk Sevenum helpen je graag op weg.

ENKELE VOORBEELDEN

Reinigingsmiddel voor (hard) PVC, PVC-C en ABS.

Voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen buizen, moffen en fittingen van (hard) PVC, PVC-C en ABS. Tevens geschikt voor het verwijderen van niet uitgeharde lijmresten en het reinigen van kwasten en gereedschap. Gebruiken in combinatie met Griffon Cleaner Cloth. Niet geschikt voor het verdunnen van PVC, PVC-C en ABS-lijm.

Voor te lassen buizen en fittingen van PE, PP, PVDF en PB. Ook geschikt voor het
reinigen van lasapparaten. Krachtig reinigende werking, snelle volledige verdamping en met een speciale doseerdop.

Voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen buizen, moffen en fittingen van (hard) PVC, PVC-C en ABS. Gebruiken in combinatie met Griffon HCR-36 lijm.

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

RIOLERING

Woon je in een nieuwbouwwijk of in een oude buurt in het centrum? Niet overal ligt hetzelfde soort riool. Hier lees je:

 • Dat er 2 soorten riolering zijn: gescheiden en gemengd
 • Welk type het best is voor het milieu en bij klimaatverandering
 • Wat drukriolering is en waar het ligt

Wil je weten wat voor type er bij jouw huis ligt? Dat kun je aan je gemeente vragen. Ook kun je daar tips krijgen hoe je goed gebruik kunt maken van het riool, zonder schade voor het milieu, speciaal gericht op jouw wijk.

Een gescheiden rioolstelsel heeft een buis voor afvalwater en een buis of ander hulpmiddel voor regenwater. Het voert daarmee vuil afvalwater en schoner regenwater (of grondwater) voor het grootste deel apart af:

 • Het vieze afvalwater gaat via rioolbuizen naar de rioolwaterzuivering. In deze installatie wordt het afvalwater schoner gemaakt en daarna op oppervlaktewater geloosd.
 • Het veel schonere regenwater dat van daken en straten afkomt gaat niet naar de rioolwaterzuivering. Het water laat men in de grond zakken (regenwaterinfiltratie) of loost men op oppervlaktewater.

In nieuwe wijken leggen gemeenten tegenwoordig meestal een gescheiden riool aan. Vuil afvalwater en schoner regenwater blijven dan apart. De rioolwaterzuivering wordt dan niet belast met grote hoeveelheden regenwater, waardoor het afvalwater beter schoongemaakt wordt. Het is bij een gescheiden riolering wel belangrijk dat je vuil afvalwater in het vuilwaterriool loost, en niet in het regenwaterriool. Anders vervuilt het afvalwater de grond of het oppervlaktewater. Ook andersom is een aansluiting op de verkeerde buis een probleem: regenwater past niet in het vuilwaterriool en kan ervoor zorgen dat water via de wc omhoog komt.

In plaats van in een riool kan het regenwater ook op een andere manier worden opgevangen en afgevoerd. Bijvoorbeeld in een greppel, wadi, infiltratievoorziening of in de berm. Als het regenwater niet in buizen onder de grond gaat, is de kans op een verkeerde aansluiting veel kleiner. We zien de afvoer van regen boven de grond, letterlijk, steeds vaker.

Een gemengd riool voert het vuile afvalwater samen met het veel schonere regenwater in één buis af naar de rioolwaterzuivering. Het mengt in het riool. Als het heel veel regent, is het afvalwater dus flink verdund. Als het riool vol raakt tijdens een hoosbui en er geen water meer bij kan, dan kunnen de gemengde riolen overlopen. Dan komt er behalve regenwater ook vies afvalwater in vijvers of sloten terecht. Dat kan tot milieuvervuiling leiden.
In Nederland is twee derde van alle riolering gemengd. Dit wordt minder, omdat bij nieuwbouw vaak gescheiden riolering komt. Ook kunnen gemeenten een gemengd riool deels of helemaal omvormen tot een gescheiden riool. Dit heet afkoppelen.

Alles wat je nodig hebt voor je riolering hebben we op voorraad. Of het nu voor binnen of buiten is voor te lijmen of met manchet wij bij De Rijk Sevenum kunnen je voorzien van alle benodigde materialen en natuurlijk advies.

Sommige huizen op het platteland, maar ook woonboten hebben drukriolering. Dat is een riool waarin het afvalwater met een pomp door dunne rioolbuizen (persleiding) naar de rioolwaterzuivering stroomt. In het buitengebied kun je regelkasten van de pompen zien staan. Dit zijn kleine, vaak groene, kastjes met een rode lamp erop. De lamp gaat branden bij een storing van de pomp. 

Er zijn ook huizen en boerderijen in het buitengebied die niet op het gemeenteriool zijn aangesloten. Het afvalwater van deze huizen wordt op het eigen terrein schoongemaakt in een minizuivering (individuele behandeling afvalwater). 1 op de 1000 huizen in Nederland heeft geen aansluiting op riolering of minizuivering. Het afvalwater van deze huizen komt in het milieu terecht.

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

RVS

Roestvast of roestvrij staal, ook rvs of inox[1] genoemd, is een verzamelnaam voor een aantal legeringen van hoofdzakelijk ijzerchroomnikkel en koolstof. Om van roestvast staal te kunnen spreken, is minimaal 11 tot 12% chroom en maximaal 1,2% koolstof nodig. Verder zijn in veel soorten roestvast staal ook de elementen molybdeentitaniummangaanstikstof en silicium aanwezig.

De benaming roestvrij is algemeen ingeburgerd maar wordt door metallurgen liever niet gebruikt, aangezien gewoon staal dat nog niet geroest is, ook 'roest-vrij' is. Zij spreken van een roestvast staal.

Soorten rvs

AISI 304 bestaat uit 18% chroom en 8% nikkel. Deze legering is in zachtgegloeide toestand niet-magnetisch en niet hardbaar, in koudvervormde toestand zwak magnetisch. Minder gevoelig voor uitscheiding van chroomcarbiden tijdens lassen.

Een meer corrosiebestendige maar duurdere soort is AISI 316 met 16% chroom en 10% nikkel en 2% molybdeen. Type 316 is beter bestand tegen zoutcorrosie en wordt veel toegepast in de scheikundige industrie.

Gegalvaniseerd staal is staal dat een chemisch proces heeft doorlopen om corrosie te voorkomen. Het staal wordt bedekt met lagen zinkoxide omdat dit beschermende metaal niet zo snel roest. De coating geeft het staal ook een duurzamere, moeilijk te krassen afwerking die veel mensen aantrekkelijk vinden. Voor talloze buiten-, scheepvaart- of industriële toepassingen is verzinkt staal een essentieel onderdeel van de fabricage.

Wij hebben een breed assortiment met Malleable fittingen in zo wel Rvs, gegalvaniseerd staal en messing.

van verloopringen tot kogelkranen voor elke voor elke klus een passende fitting.

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

Wilt u bestellen of meer informatie?

Neem contact op met de Rijk via één van de onderstaande mogelijkheden.
We zijn tijdens kantooruren via Whatsapp en telefoon bereikbaar.

De vakspecialist met de grootste kennis

Hello World!

Over ons

Voor 12.00 uur besteld betekent vrijwel altijd levering de volgende dag

Leveringen:
Op alle aanbiedingen tot, en overeenkomsten inzake, door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn onze Algemene Verkoop voorwaarden van toepassing.
Anders luidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Retouren:
Goederen kunnen alleen worden geretourneerd in overleg.

Bestellen en afhalen

Afhalen van goederen is mogelijk van:
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Openingstijden

Maandag:         08:00–17:00
Dinsdag:           08:00–17:00
Woensdag:       08:00–17:00
Donderdag:      08:00–17:00
Vrijdag:             08:00–17:00
Zaterdag:         08:30-12:30
Zondag:            Gesloten

Aangepaste openingstijden:    

Bouwvak 2024          22-7-2024 t/m 9-8-2024                                                op werkdagen geopend van 8:30 - 12:30

© 2021 | Website geproduceerd door Bear's Factory

TOP